ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

 

A H-Budapest Kft.  tájékoztatja a szerződő felet, hogy a Társaság, fent megkötött kölcsönzési szerződésben érintettként szerződő fél, megadott személyes adatait a Társaság „szerződés teljesítése” jogcímén kezeli (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) szerint.

Az érintett személyes adatainak címzettjei

  1. a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,
  2. a Társaság pénzügyi, számviteli és adózási feladatokat ellátó munkavállalói, valamint
  3. a Társaság adatfeldolgozói.

Kezelt adatok köre: szerződéskötéshez szükséges adatok (név, születési dátum, cím, e-mail cím, adószám, telefonszám, számlázási adatok, hatósági bejelentéshez szükséges adatok, személyigazolvány adatai, jogosítvány adatai)

A 2000. évi C.tv. (Szt.) szerint, a személyes adatok tárolásának időtartama a jelen adatkezelési tájékoztató alapjául szolgáló szerződés megszűnését követő 8 év.

Az érintett személyes adatai adatfeldolgozás miatt átadásra kerülnek az alábbi adatfeldolgozóknak:

  1. számviteli és adózási célból a társaság által megbízott könyvelő irodának: Bognár Csaba EV,
  2. szükség esetén postázási és kézbesítési célból a Magyar Postának, illetve a Társaság által megbízott futárszolgálatnak, GLS.
  3. Vállalatirányítási rendszer üzemeltetője, szerződéses viszony előkészítése címen: Progression Kft.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), megőrzési idő vonatkozásában 2000.évi C.tv (Szt.)

A társaság részletes adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el. www.harley.hu

A személyes adataim „szerződés teljesítése” jogcímen kezelésével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vettem.